Óraparadoxon

A sebesség hatására megnő a test tömege, valamint az atomórák ritmusa lelassul. Az 1971-es Hafele kísérlet ezt közel bebizonyította. Legfőbb tanulsága azonban, hogy a sebesség valójában abszolút, nem pedig relatív !

 

Kanálhajlítás

avagy

James Randi Budapesten

 

óraparadoxon, atomóra, Hafele, Keating, Kelly, kísérlet, atommag, proton, neutron, elektron, gluon, h hatáskvantum, Planck-állandó, vákuum permeabilitás, mágnes, foton,  fényhullám, infravörös, gamma, paradoxon, Einstein, Schwarzschild, Stephen Hawking, idődilatáció, relativitás, bór, bárium, ólom, cézium, palládium, James Randi, Uri Geller, szkeptikus, paranormális

„Gondolkozz, mielőtt hinnél!" -int bennünket a szkeptikus Randi.  "Gondold meg, mily csekély a tudásod, mielőtt ebből kiindulva nem hiszel!" - Tt 

randi.jpg

 

Randall James Hamilton Zwinge indiai származású kanadai születésű amerikai állampolgár.  Művészneve Randi.  Alapvetően bűvész, hivatásos szkeptikus, továbbá amatőr régész és amatőr csillagász.  Ateista, és nyíltan felvállalja homoszexualitását.  Jómagam annyit tennék hozzá a hivatalos biográfiához, hogy iskolázatlan azaz tudományos analfabéta.  Ő tekinthető a világ vezető szkeptikusának, ezen belül a magyarországi szkeptikus-vallásúak pápájának.  Igen sikeres skalpvadász, az USA-ban már minden létező szkeptikus kitüntetést begyűjtött.

     Nagy média-esemény volt, amikor 1992 februárjában hazánkban turnézott James Randi.  Az MTA, a MOVI Helios Filmstúdió, a Természet Világa szerkesztősége, és a Tudományos Újságírók Kamarája közösen hívta meg.  Már ebből a felsorolásból látható, hogy nem kis személyiségről, továbbá nem kis feladatról volt szó.  Már nagyon itt volt az ideje, hogy a szkeptikus csúcsvezér ide látogasson és leépítse a parajelenségek és tudományos csodák egyre növekvő népszerűségét.  

   Randi egyszerű bűvészként kezdte, míg egy szép napon rájött, hogy egy világhírű mentalista kipécézése aranybányát jelenthet számára.  Ez a mentalista Uri Geller - Gellér Gyuri - a magyar származású showman.  Uri Geller kunsztokat csinál, elkápráztatja a közönséget.  Randi pedig jár a nyomában, ahogy ő mondja, üldözi.  Persze, dehogyis üldözi.  A frenetikus sikerű Geller-műsorok után pár hétre megjelenik a helyszínen és ugyancsak magas jegyárak mellett beígéri, hogy nemcsak megismétli a produkciókat, hanem meg is kontrázza.  Eszünkbe villanhat egy asszociáció, hogy Geller az oroszlán, míg Randi a kis sakál, ami feléli az elejtett zebra maradékait.  De ez nem így van!  Randi egy KÖJÁL védőruhába öltözött svihák, aki minden maradék tetem mellé letűz egy riasztó táblát: „Vigyázat mérgezett hús!"  A tábla felállításáért - főleg a tudomány berkeiből - nagyon sokan hálásak és még többet fizetnek.  Ezt példázta a Budapesten megtartott több órás show-műsora is.  

Szerintem...

Ezzel a furcsa címmel jelent meg az Élet és Tudomány vezércikke.  Ez az óvatos című írás indokolta meg, hogy miért is került egy bűvész arcképe a címlapjukra.  A cikk szerzője Barabás Zoltán, aki megállapítja, hogy a látottakat, a több órás show-műsort bizony nem könnyű értelmezni.  Erre mindjárt fel is hoz egy pikáns kis példát.  Legalább is egy közismerten konzervatív tudományos ismeretterjesztő lap beidegződött stílusához mérten pikánsat, mégpedig a házasságtörés területéről.  „Kinek-minek higgyen a váratlanul betoppanó férj: a szemének, avagy az asszonyka tagadásának?"  A cikk szerzője szerint - bár nehéz a választ kihámozni - Randi esetében a szemünknek kell hinnünk, a látványnak.  Ugyanakkor Uri Geller mutatványai esetében azt tanácsolja, hogy inkább az eszünknek higgyünk.  Hiszen hiába látjuk a csodát, ha a tudomány „tudja", hogy az a produkció nem létezhet.

Szerintem viszont...

ne felváltva, hanem egymást kiegészítve használjuk a két módszert.  Az elfogulatlan érzékszervi megfigyelést követően a korrekt, minden létező eszközt igénybe vevő elemzést, vizsgálatot minden esetben el kell végezni.  Továbbá szerintem a közvélekedéssel ellentétben a látszat mindig csal, ezért nagyon utána kell járni, és utána kell gondolni a dolgoknak. Sajnos a természet sokkal bonyolultabb, mint ahogy mi gondoljuk.  A mélyben mindig hihetetlen és alapvetően új jelenségek mozgatják a felszínt.  Önbecsapás elhinni, hogy vannak biztos ismereteink a dolgok lényegéről. 

Barabás az tudja! ...

A cikk szerzője szerint Randi bemutatóival azt bizonyítja, hogy a kés nélküli műtétekhez, a kanálgörbítéshez és más mutatványokhoz nincs szükség természetfölötti képességekre.  Egyszerű bűvésztrükk mind.  Ebben a cikkben a Randit bemutató támogató meggyőző szó fordulatai után esedékes lett volna eljutni a konkrétumokig.  Ez messze nem történt meg, a cikk megmaradt a politikusi hordószónoklat szintjén.  Ez egyébként nem meglepő mert B.Z újságíró, volt biológus bizony nem rendelkezik idevágó szakismerettel. planetarium.jpg

Abszolút idegen terület volt számára például a kulcsgörbítés. Nyilván nem tanulta a fémek hideg folyatási technológiáját, de még sok más egyebet sem. Szerintem a "Szerintem..." cikk egyszerű propaganda-kampány Geller ellen.  Méltatlan egy tudományos magazinhoz. 

A show

Nem kis energia befektetés árán sikerült bejutnom James Randi zártkörű előadására a Planetáriumba.  Módom volt közvetlenül az Ő szájából hallani, hogy mi a bemutató célkitűzése, módom volt látni, hogy külsőre, formai szempontból mennyire hasonlít (és mennyire nem) az övé a Geller-produkciókhoz.  Valamint azt is, hogy mennyire nem sikerült a tartalmat, a lényeget, a „csodát" reprodukálnia.

A bemutató formájáról

Lássuk először a formai hasonlóságokat!  Sajnos alig tudtam ilyeneket találni.  Amikor például ábra-kitalálásról volt szó, Randi azonnal rajzolt, és pontosan eltalálta, hogy mit kellett rajzolni.  Azután huncutkásan bevallotta, hogy összejátszás volt a dologban.  Geller megkéri a pácienseit - akik korábban valamit rajzoltak - hogy gondolatban újra haladjanak végig a rajzon.  Többszöri nekirugaszkodásra, jellegzetes formai hibákkal sikerül reprodukálnia az ábrát.  Mérete azonban furcsa módon pontosan egyezik az eredetivel. 

   Az óra átállításnál Randi tipikusan bűvészkedett, sokat manipulált, fogdosta, forgatta az órát miközben beszéddel elvonta a nézők figyelmét.  Gellernek ilyen mozdulatai nincsenek.

   Kifejezetten zavaró volt a formai eltérés a Manilai csodadoktor utánzásnál.  A zöld színű, zárt operáló köpeny a modern amerikai és európai orvostudomány kelléke, mondhatnánk, jelképe.  Nem lett volna szabad felvennie, hiszen, a csodadoktorok egy szál rövidujjú pamuttrikóban, esetleg vászonköténykében operálnak.  Egy hazánkfia tanúja volt egy jelenetnek, amikor szovjet Komszomol-fiatalok csoportja elképedve bámulta, ahogy a „mester" koszos kézzel turkált a beteg beleiben.  Egyikük mögé settenkedett és megérintette a könyökét.  Elkáprázott arccal mesélte el, hogy áramütés érte.  Ezután a csoport már nem vihorászott tovább, zavartan elhallgatott. Randi sosem járt ott, így harsány és megvető véleménye mögött a tudatlanok felelőtlen bátorsága rejlik. De nem is utánoz, neki csak zöldköpenyes parodizálásra telik. 

Kanálgörbítés

A kanálhajlítás produkcióban Randi egy ellenőrizhetetlen kanálhalmazból választott ki egyetlen kanalat, nyilván a jól felismerhető előre preparált kanalát.  A kanalakat a közönség soraiból gyűjtötte be egy kalapba, majd a színpadon percekig csevegett az élet fontos és kevésbé fontos dolgairól.  Eközben a keze folyton járt a kalapban.  Nyilván kitapogatta az általa megrendelt kanalat, majd kihúzta, mintha véletlenül választott volna.  Előre preparált kanál lehetett, korábban sokszor meghajlítgatva, anyaga kifárasztva.  Geller kér egy kanalat, azonnal meghajlítja, és újat kér.  Taxiban a taxistól, étteremben a pincértől, utcán a járókelőktől is elfogad kanalat vagy kulcsot.  Így nem lehetséges előkészített kanalakhoz jutni.

geller.jpg   

Különbség volt a kanál hajlítás módjában is.  Geller csak a kanál nyelét fogja, a másik végéhez nem nyúl.  Randi három helyen támadta meg a kiskanalat.  Egy segítségül kihívott néző fogta a kanál két végét, Randi pedig erősen megragadta a közepét. Teátrális mozdulatokkal dolgozott, fel-alá hajlítgatta, sőt rángatta a közepét.  Hosszú rángatás után a kanál nyak nem bírta tovább és eltört.  Ez bizony nem kanálhajlítás, hanem kanáltörés.  A kettő között ég és föld a különbség.  Kanálhajlításkor a kanál nyaka érthetetlen módon annyira megpuhul, hogy a gravitáció hatására a feje lekonyul, esetleg le is esik.  Ebben a megpuhult állapotban akár benn maradhat az újlenyomat is.  A jelenség nem egyedi, a gömbvillám is meggörbíti, esetenként 10 percekre megpuhítja a fémeket.  Ez idő alatt akár ujjlenyomat is belenyomódhat.  A produkciók után a kanál visszanyeri eredeti fémes tulajdonságát, újra erős és rideg lesz.  Többnyire satuba fogva sem sikerül visszagörbíteni eredeti alakjára.

Tinédzserek rejtett képessége  

A kanálhajlítási produkció, sőt a többi produkció sem Geller kizárólagos sajátja, bár az a helyzet, hogy keveseknél van együtt ennyi paraképesség.  Kanál hajlításban főleg a tinédzserek jeleskednek, ezt  számos hiteles leírás és megbízható szemtanú igazolja.   

    Jó magam is jártam egy olyan családnál, ahol a mama elpanaszolta (és megmutatta), hogy a konyhaszekrény fiókban az összes evőeszköz valami rejtélyes erő hatására meggörbült, elcsavarodott.  Ennek ellenére feláldozott egy még hibátlan kiskanalat.  Fiacskája a nyelét kézbe fogta, egy percig felfelé tartotta, majd együtt néztük ahogy a fej lassan lehajlik.  Ezt a kanalat azóta is őrzöm, és ezúton is köszönöm a családi kiskanál feláldozását a „tudomány oltárán".

Átszoktatás

A planetáriumi bemutató hátterében felfigyelhetünk egy stílusbeli koncepcióra. Arra a következtetésre juthatunk, hogy Randi nem is akarta, hogy a mutatványai formailag hasonlítsanak.  Csalafinta egy dolog!  Hiszen ha akarná, akkor azért jobban megközelíthetné Geller mutatványait. Ennek a lezserségnek, ennek az absztrakt, csak jelképesen érzékeltetett hasonlóságnak fontos szerepe van a produkcióban.  Ezzel szoktatja a közönséget a felületességhez, ezzel éri el, hogy a tartalmat sem szó szerint kérjék tőle számon, hanem elvontan, közelítőleg, kvázi jelleggel. Erre pedig igen nagy szüksége volt, mert tartalmában a produkció még kevésbé hasonlított, mint formájában.  Nézzünk erre is néhány példát.

A bemutató tartalmáról

A "négy ember emel egy ötödiket" - mutatvány évszázadok óta ismert, nem Geller mutatványa.  Egyik kezünkön kinyújtott két ujj 5-10 kg-ot bír el, négyen tehát 40 kg-ot tudnak emelni.  Ha csalnak és nem az ujjukat, hanem a kézfejüket használják, akkor négy jó erőben lévő férfi meg tud emelni egy ötödiket, ahogyan ez Randi szervezésében történt.  Azonban az önámítást és csalást kizárandó a négy emelő személynek vitathatatlanul gyengének kell lennie - például nőnek, sőt tinédzser lánynak - míg az emelt személy legyen 80-100 kg.  Történtek már ilyen emelések, és ez már kunszt, sőt csoda.  Érdemes megpróbálni. 

    Persze ez csak az előzetes - Geller által is ismertetett - előkészítés után sikerülhet.  Egy sikeres próbán magam is részt vettem.  Fejmagasság fölé emelve a bátor vállalkozót kicsit megijedtünk, hogy leejtjük, ezért gyorsan letettük.  Az volt a benyomásom, hogy az emelt személy elveszítette a súlyát.

     Az óra átállítás mechanikus módon bárkinek megy, az óra hátsó pöckeit bárki tudja tekergetni.  Csak annyi a különbség, hogy egy bűvésznél ezt nem vesszük észre, mert annyira ügyes.  Geller viszont egyáltalán nem ér hozzá az órához, csak fölé tartja a kezét.  Ez olyan jelentős különbség, hogy itt bizton kimondhatjuk: Randi ezt egyáltalán nem tudta utána csinálni. 

Ugyanez volt a helyzet a begyűjtött rossz órákkal is.  Randi egyet sem tudott elindítani.  Közben úgy csinált, mintha nem is akarná, de azért ez valójában fiaskó volt.  Neki ott produkciót kellett volna bemutatni, nem pedig humorizálni.

    Randi abszolúte nem tudja megismételni az ábra kitalálás produkciót. Sem gondolatolvasással, sem bűvészettel.  Csak csupán primitív összejátszással.  Ez akkor derült ki, amikor egy néző megkérdezte, meg tudná-e ismételni a mutatványt.  Nem tudta.  Ennek a mutatványnak pedig az ismételhetőség, az újra- és újra való ellenőrizhetőség adja meg a hitelét.  E nélkül semmit sem ér, kár volt rá időt pazarolni.

Be fogom bizonyítani...

Térjünk most rá a bemutató célkitűzésére, amit Randi lényegében ebben a mondatban fogalmazott meg: "Be fogom bizonyítani, hogy mindazt megcsinálom trükkel, amit Geller csinál.  Ezáltal igazolom, hogy Ő is trükkel dolgozik."

     Mint eddig láttuk, sem formailag, sem tartalmilag nem sikerült neki megcsinálni Geller mutatványait.  De mi lett volna, ha legalább egy kicsit jobban megközelíti, ha legalább jóindulattal rámondhatnánk, hogy hasonlított.  Mondhatná-e akkor Randi, hogy ellenlábasa csaló, aki azzal vezeti félre a közönségét, hogy csodának nevezi azt, ami bűvészmutatvány?  Mondhatná, ha rosszhiszemű ember, és akkor érkeznénk el ahhoz a ponthoz, hogy Randin a sor, bizonyítani.  Nem a csalás lehetőségét, hanem a csalás tényét.  Már pedig évtizedek óta nézők százezrei, a kamerák és rejtett kamerák ezrei figyelik Gellert, és semmi csalást nem sikerült kimutatniuk.  Ezek után vészesen kicsi Randi esélye, hogy valamit is kimutat.  Persze ezt ő is tudja, ezért nem törekszik bizonyításra, ő egyszerűen csak vádol.  

Értékelés...

Mindezen fiaskók után említsünk meg két pozitívumot.  Randi kiváló bűvész és elismerésre méltóan ügyes bizniszmen, aki a bűvészmutatványaihoz megtalálta az érdeklődést felkeltő ideológiát, és ezzel hosszú távra biztosította vevőkörét.  Vevőköre a világ azon tudósai akik nem viselik el, hogy a 30 évvel korábban tanultakon túl megjelenhetnek egészen más fizikai jelenségek is.  Műsorának további értéke, hogy módunk volt felmérni a bűvészet határait., azt, hogy segíthet-e nekünk Randi a parajelenségek fizikai hátterének megértésében.  Nem segíthet.  Annyit tud tenni, hogy hátráltatja, amennyire ez tőle telik.  Az a szomorú, hogy nagyon tudja hátráltatni.  Ráadásul éppen azokat billenti vissza a felelőtlen és féktelen tagadás sötét gödrébe, akiknek feladatuk lenne megnyílni és nyitni az ismeretlen felé.  

A vevőkör

Érdekes volt megfigyelni, hogyan fogadta a Planetárium elit közönsége - akadémikusok, tudományos újságírók, tudomány politikai előljárok - Randi tévutas tudományos mélyrepülését.  Elismeréssel, kitörő örömmel fogadta.  Akiknek a képzettsége távol állt a megbírált jelenségektől - történész, nyelvész, botanikus stb. - azokat az előadás lendülete nyilván teljesen meggyőzte. Effélét gondolhattak: "Na, ezt jól megadta nekik!"  Sőt a szünetben el is mondták egymásnak,  arcukon idvezült mosollyal.   Nyilvánvalóan ők voltak a show célközönsége.  Rossz érzés volt látni, hogy nagyjaink ilyen elfogultak és naivak, ilyen átlátszó trükkökkel megvezethetők. 

     Néhány tucatra becsültem azon szakemberek számát, akik átlátták a tévúton járó érvelést, annak naivitását, színvonaltalanságát.  Nem szóltak, hiszen a köznapi parajelenségeket ők is fölöttébb utálják, és nekik maguknak sincsenek ellenérveik.  Pedig munkájuk során ők is rengeteg „parajelenséggel", eszement, értelmetlen ellentmondással találkoznak a tudományban, elsősorban a fizikában és a kozmológiában.  Ezeket azonban olyan néven könyvelik el, hogy ezek a tudomány fehér foltjai, ezideig megmagyarázatlan jelenségei.  Ezzel a kategorizálással néhány évtizedre minden a „helyére kerül", a problémát majd megoldja az utókor.     

     Jó régen vetítették a mozikban  A kis hazug  című nagysikerű NDK játékfilmet.  Egy apró  bájos kislány volt a főhőse, aki folyton füllentett, hazudozott, orruknál fogva vezette a férfiakat.  De azok ezt nem bánták, sőt imádták.  Mi is elnézőek lehetünk, hiszen végül is a társadalmi jó érdekében hazudott.  Férjet fogott magának, családot alapított, gyerekeket szült.  James Randi apró ugyan, de nem bájos és nem leányka.  Neki tehát nem hazudozással, hanem az érthetetlen jelenségek kibontásával, korrekt analízisével kellene megnyerni a közönséget.  Ezt várták tőle például a Tokiói Akadémián, amikor elfogadták a jelentkezését, hogy meg tudja ismételni a korábban ott járt Uri Geller mutatványait.  De átejtette őket, nyilván ugyanúgy mellébeszélt és mellé-bűvészkedett, ahogy azt nálunk is tette.  Ezt onnan lehet tudni, hogy a csalódott japán tudósok nem akarták kifizetni a kialkudott tiszteletdíjat.  Egy becsületes bűvész ilyenkor elvörösödik, elnézést kér, és csendben elsomfordál.  Nem így Randi!  Kicsikarta a pénzt,  majd szégyentelenül megírta az esetet egy cikkben.  Sőt, akadt egy hazai fórum - a Természet Világa - amely odaállt a sötét oldalra, és le is közölte.  Ezek után nem vállalhatta el az Óraparadoxon dolgozatom közlését, hiszen az nem összekuszál, hanem tisztába tesz egy problémát.  Így nem kívánt módon a világos oldal malmára hajtotta volna a vizet. 

Akadt azért egy vészhelyzet !

A flottul pergő show műsor vége felé azért volt Randinak egy kínos 5 perce.  Feljött a színpadra két gyerek, náluk kanál, és nyilván kanalat akartak hajlítani.  Randi lelki terrort alkalmazott, és kérdésekkel szétbombázta a produkciót.  Gonosz volt, dehát muszáj volt!  Mert micsoda égés lett volna, ha kanálhajlítás-cáfolat műsor közben két kanál feje kezd lefelé konyulni a színpadon!   Így hát gonosz volt a gyerekekkel, de ezt abban a tudatban tehette, hogy ezt a megrendelői is elvárták tőle.  Jelesül az MTA, a MOVI Helios Filmstúdió, a Természet Világa szerkesztősége, és a Tudományos Újságírók Kamarája.  A kapzsi embernek néha muszáj gonosznak lennie, de ne aggódjunk, nem sűrűn.  Mi erkölcsben nevelt jóhiszemű emberek hiszünk a magas polcon ülőknek, és arra megyünk, amerre megvezetnek.  El sem hisszük, hogy odafönt léteznek mélyen erkölcstelen elveket szolgáló emberek, akik sok évtizede szándékosan és alapvetően félrevezetik a társadalmat.  Az eredeti bűn a szakmai gőg és a nyitott gondolkozásra való alkalmatlanság.  Ez a kis szemétkupac egyre nagyobbra hízik, és mára már jól eltakarja a kibukkanó nagy értékű, bár zavaróan újszerű jelenségeket. 

   Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a fenti vitát egy részletes és megbízható dokumentum alapján tudjuk tovább folytatni.  A Randi-show színpad jól meg volt világítva, és profi stáb vette filmre a cikkázó eseményeket.  Akkor megígérték a mohó érdeklődőknek, hogy a videokazetta kapható lesz, sőt vetíteni is fogják.  A felvétel eltűnt, zárolták, hasonlóan a korábbi évtizedek sok-sok politikailag botrányos anyagot tartalmazó filmkópiájához.  De most már nagyon eljött az ideje, hogy elővegyék, vetítsék és árusítsák.  Egy DVD lemez adott részlete többször egymás után megnézhető, lassítható, kimerevíthető.  Megmutatja az igazságot, bár az igazság szokatlan lesz ebben a globalizált bankár és szkeptikus-randis magyar tudós társadalom érdekvilágban. 

     A Természet Világa Magazin  az aminek elő kell vennie a randi-kópiát, hiszen végül is ők indították útjára a szennylavinát.  Nem csak elindították, hanem havi rendszerességgel 3 évtizede utántöltik.  Megjegyzem, hogy egy DVD melléklet önköltsége manapság már mindössze néhányszáz forint, és reklámként is nagyon rentábilis.  Ha mégis ráfizetéses lenne, úgy szálljanak be anyagilag a tettestársak is. Az ominózus névsor ahogy azt már fentebb megismertük:  MTA, a MOVI Helios Filmstúdió, a Természet Világa szerkesztősége, és a Tudományos Újságírók Kamarája  

   Persze egy műsor megrendelésekor meg kell engednünk a jószándékú tévedés jogát.  Nem lehet biztosra tudni, mi lesz a produkció vége.  Azonban ez esetben a végeredmény egy kínos halandzsa lett!  Ilyenkor jön a japán módszer: Csalóknak nem fizetünk!  Ennek észrevételéhez a magyar tudománynak nem kell a japán tudomány szintjére emelkedni.  Egy minimális kritikai érzék is elég.  Persze nálunk ennek a csoportosulásnak, ennek a haladás-ellenes falanszternek a célja kifejezetten a társadalom megvezetése volt.  A célközönség az értelmiség, ezen belül leginkább a témához nem értő kívülállók, valamint a naiv lelkületű, sürgősen félrevezetendő ifjúság.

Tassi Tamás

aparadox.hupont.hu

 

Hasonló téma :  

Szkeptikusok c. írás  

 

A TUDOMÁNY MÁGIÁI I. kötetből, lásd itt!

 

  

Vannak ám még nagyobb átverések:

ITER Európa Bábel-tornya, itt!

 

 

Egy elavúlt fogalom újra értelmezve: 

A hatáskvantum csapdájában

itt! 

 

, Einstein, idődilatáfenycsapda_jpg.jpg

 

aktiv_eter_sokk.jpg

 

 

 

web counter

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 10
Tegnapi: 13
Heti: 23
Havi: 181
Össz.: 58 770

Látogatottság növelés
Oldal: James Randi
Óraparadoxon - © 2008 - 2019 - ora-paradoxon.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »